Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2016 » Wersja 3.145.2016

Rachunek - zmiany w wersji 3.145.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 21. maja 2016)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.146.2016 z dnia 10. czerwca 2016

Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.144.2016 z dnia 20. maja 2016

Na oknie "Rejestr rachunków" do tabeli dodano kolumnę "Wysłano e-mailem" zawierającą informację czy dokument został wysłany e-mailem przy użyciu opcji "Wyślij rachunek e-mailem...". Więcej informacji...