Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.139.2016

Rachunek - zmiany w wersji 3.139.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-03-31)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".