Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2014 » Wersja 2.96.2014

Rachunek - zmiany w wersji 2.96.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. listopada 2014)

  • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
  • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
  • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
  • Na oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) rachunków. Stan przycisku zależny jest od tego czy rachunek został już zaksięgowany.

Zmiany w późniejszej wersji 2.97.2014 z dnia 21. listopada 2014

Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie integracji z aplikacjami Księga i Ryczałt. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.95.2014 z dnia 30. października 2014

Umożliwiono identyfikację kontrahentów jednocześnie na podstawie numerów NIP i PESEL. Więcej informacji...