Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2014 » Wersja 2.92.2014

Rachunek - zmiany w wersji 2.92.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. września 2014)

  • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami". Włączenie opcji powoduje przywrócenie działania starej wersji widoku kontrahentów.

Zmiany w późniejszej wersji 2.93.2014 z dnia 3. października 2014

Wprowadzono mechanizm automatycznego generowania nazwy banku na podstawie podanego numeru konta oraz umożliwiono wyszukiwanie rachunków na podstawie pozycji.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.91.2014 z dnia 29. sierpnia 2014

Na oknie "Rejestr rachunków" do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy i do sekcji głównego menu "Edycja" dodano opcję "Zaznacz wszystko CTRL + A". Wybranie opcji powoduje zaznaczanie wszystkich widocznych w tabeli rachunków. Więcej informacji...