Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 12 » Zmiany w wersji 2.92.2014

Rachunek - zmiany w wersji 2.92.2014

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-09-26)

  • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano przełącznik "Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami". Włączenie opcji powoduje przywrócenie działania starej wersji widoku kontrahentów.