Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2014 » Wersja 2.88.2014

Rachunek - zmiany w wersji 2.88.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. czerwca 2014)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.89.2014 z dnia 25. lipca 2014

Wprowadzono możliwość stosowania dowolnego formatu numeracji rachunków oraz umożliwiono sporządzenie wydruku w języku rosyjskim. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów. Oprócz tego wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych i przed dokonywaniem aktualizacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.87.2014 z dnia 26. maja 2014

Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania kontrahentów lub danych nabywcy na rachunku. Więcej informacji...