Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2014 » Wersja 2.79.2014

Rachunek - zmiany w wersji 2.79.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. stycznia 2014)

  • Zmieniono na wydruku opis "Data sprzedaży" na "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Data ta drukowana jest wyłącznie w sytuacji gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia rachunku.
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano parametr "Bezwzględnie drukuj datę sprzedaży". Zaznaczenie tej opcji powoduje bezwzględne drukowanie na rachunku daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nawet jeśli jest ona taka sama jak data sprzedaży.