Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2013 » Wersja 2.70.2013

Rachunek - zmiany w wersji 2.70.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. września 2013)

  • Umożliwiono zaznaczanie kursorem wielu rachunków na raz na oknie "Rejestr rachunków". Aby zaznaczyć więcej niż jeden rachunek należy kliknąć kursorem myszy w te rachunki z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL. Zaznaczenie więcej niż jednego rachunku powoduje wyświetlanie na pasku podsumowania widoku sumy wszystkich zaznaczonych rachunków.
  • Wprowadzono możliwość grupowego drukowania rachunków. W przypadku zaznaczenia wielu rachunków i wciśnięciu przycisku "Drukuj" do drukarki wysyłane są wszystkie zaznaczone rachunki i drukowane jednocześnie.
  • Wprowadzono możliwość grupowego zapisu rachunków do plików PDF. W przypadku zaznaczenia wielu rachunków i wybraniu opcji "Zapisz do PDF" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy generowane są grupowo pliki PDF zawierające zaznaczone dokumenty.

Zmiany w późniejszej wersji 2.71.2013 z dnia 20. września 2013

W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie nazw firm oraz towarów z internetowych baz danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.69.2013 z dnia 16. sierpnia 2013

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach rachunków. Więcej informacji...