Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2013 » Wersja 2.69.2013

Rachunek - zmiany w wersji 2.69.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. sierpnia 2013)

  • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
  • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwie towaru lub usługi na oknie "Towary i usługi".
  • Rozszerzono ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług w pozycjach rachunków.

Zmiany w późniejszej wersji 2.70.2013 z dnia 6. września 2013

Wprowadzono możliwość grupowego drukowania rachunków. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.68.2013 z dnia 2. sierpnia 2013

Wprowadzono możliwość wystawiania korekt rachunków oraz wprowadzono warunkowe drukowanie wystawionych rachunków w przypadku wykrycia aktywności filtrów. Ponadto zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych i zapłaconych. Więcej informacji...