Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2013 » Wersja 2.68.2013

Rachunek - zmiany w wersji 2.68.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. sierpnia 2013)

  • Wprowadzono możliwość generowania korekt do wystawionych rachunków. Na oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Koryguj". Wybranie opcji powoduje wygenerowanie korekty dla zaznaczonego rachunku.
  • Wprowadzono warunkowe drukowanie rachunku po zapisie w przypadku włączonego jakiegokolwiek filtru. W przypadku gdy dodany rachunek nie spełnia kryteriów wyświetlania nałożonych przez filtr program wyświetla komunikat z propozycją wyłączenia filtru i dokonania wydruku.
  • Zmieniono sposób oznaczania dokumentów rozliczonych oraz zapłaconych w tabeli na oknie "Rejestr rachunków". Dotychczas dokumenty rozliczone oraz zapłacone zawierały w kolumnie napis "Tak", który obecnie zamieniony został na zieloną ikonę.

Zmiany w późniejszej wersji 2.69.2013 z dnia 16. sierpnia 2013

Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF. Rozszerzono również ilość dopuszczalnych znaków w nazwach towarów lub usług na oknie "Towary i usługi" oraz w pozycjach rachunków. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.67.2013 z dnia 28. czerwca 2013

Do wydruków zestawień dodano podsumowanie wartości oraz poprawiono stabilność działania wersji portable. Więcej informacji...