Strona główna » Historia zmian » Rachunek » 2.58.2012

Rachunek - zmiany w wersji 2.58.2012

(Data wydania 2012-10-31)

  • Na oknie edycji pozycji rachunku dodano pole "Rabat [%]". Jest to rabat wyrażony w procentach jaki będzie odjęty od wartości podanej w polu "Cena [zł].
  • Na oknie edycji rachunku do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
  • Na wydruku rachunku do tabeli z pozycjami rachunku dodano kolumnę "Rabat [%]".
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku rachunku" dodano pole pozwalające określić szerokość kolumny "Rabat [%]" na wydruku oraz przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie umieszczenia na wydruku tejże kolumny.
  • Wprowadzono mechanizm polegający na autoukrywaniu kolumn w tabeli pozycji na oknie edycji rachunku i na wydruku. Ukrywane są te kolumny dla których nie zdefiniowano żadnych wartości w jakiejkolwiek pozycji. Ukrywaniu podlegają kolumny "Cecha", "PKWiU" oraz "Rabat [%]".