Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2015 » Wersja 2.125.2015

Rachunek - zmiany w wersji 2.125.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. listopada 2015)

  • W Konfiguracji w zakładce "Konta bankowe" umożliwiono podanie kodów SWIFT dla wystawcy rachunków.
  • W widoku tabeli na oknie "Rejestr rachunków" dodano kolumnę SWIFT zawierającą kody SWIFT banku poszczególnych dokumentów.
  • Na wydruku rachunków walutowych dodano kod SWIFT.

Zmiany w późniejszej wersji 2.126.2015 z dnia 13. listopada 2015

Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.124.2015 z dnia 16. października 2015

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...