Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 10 » Zmiany w wersji 2.119.2015

Rachunek - zmiany w wersji 2.119.2015

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-08-25)

  • W Konfiguracji w zakładce "Rachunki" dodano opcję "Możliwość wystawiania rachunków w walutach obcych". Jeśli opcja jest włączona to wówczas podczas dodawania nowego dokumentu pojawia się okno wyboru rodzaju dokumentu jaki ma zostać wystawiony - Rachunek lub Rachunek walutowy. Parametry waluty definiuje się na oknie edycji rachunku w zakładce "Waluta".
  • Na oknie "Rejestr rachunków" dodano kolumny "Suma", "Waluta", "Kurs", "Numer tabeli kursowej", "Data kursu walutowego". Kolumny te zawierają dane wyłącznie przy dokumentach wystawionych w walucie obcej.