Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2015 » Wersja 2.119.2015

Rachunek - zmiany w wersji 2.119.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. sierpnia 2015)

  • W Konfiguracji w zakładce "Rachunki" dodano opcję "Możliwość wystawiania rachunków w walutach obcych". Jeśli opcja jest włączona to wówczas podczas dodawania nowego dokumentu pojawia się okno wyboru rodzaju dokumentu jaki ma zostać wystawiony - Rachunek lub Rachunek walutowy. Parametry waluty definiuje się na oknie edycji rachunku w zakładce "Waluta".
  • Na oknie "Rejestr rachunków" dodano kolumny "Suma", "Waluta", "Kurs", "Numer tabeli kursowej", "Data kursu walutowego". Kolumny te zawierają dane wyłącznie przy dokumentach wystawionych w walucie obcej.