Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 10 » Zmiany w wersji 2.116.2015

Rachunek - zmiany w wersji 2.116.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-06-26)

Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr rachunków" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego rachunku dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.