Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2015 » Wersja 2.116.2015

Rachunek - zmiany w wersji 2.116.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. czerwca 2015)

Umożliwiono sporządzanie druczków wpłat gotówkowych i poleceń przelewów. Na oknie "Rejestr rachunków" w menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego rachunku dodano w sekcji "Inne wydruki" opcję "Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej...". Wywołanie opcji powoduje wydruk w dwóch egzemplarzach druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej do banku lub na poczcie.

Zmiany w późniejszej wersji 2.117.2015 z dnia 10. lipca 2015

Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.115.2015 z dnia 19. czerwca 2015

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...