Strona główna » Historia zmian » Rachunek » 1.42.2011

Rachunek - zmiany w wersji 1.42.2011

(Data wydania 2011-10-18)

  • Dodano możliwość wyszczególnienia rachunków nierozliczonych dla danego kontrahenta. Pod prawym przyciskiem myszy w oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Pokaż należności kontrahenta". Wybranie opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich nierozliczonych rachunków danego kontrahenta.
  • Dodano możliwość drukowania rachunków czcionką Calibri. Wyboru czcionki dokonuje się w konfiguracji w zakładce "Styl wydruków".