Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 18 » Zmiany w wersji 1.37.2011

Rachunek - zmiany w wersji 1.37.2011

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2011-05-16)

  • Zmieniono sposób wyliczania daty terminu płatności liczonego w oparciu o ilość dni terminu na oknie edycji dokumentu. Obecnie termin liczony jest względem daty wystawienia dokumentu.
  • Na wydruku duplikatu rachunku wprowadzono pole "Data duplikatu". Data duplikatu podawana jest w momencie wydruku duplikatu. Domyślnie podawana jest bieżąca data systemowa.