Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2010 » Wersja 1.29.2010

Rachunek - zmiany w wersji 1.29.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. września 2010)

  • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Wymagaj podania danych kontrahenta", który domyślnie jest zaznaczony. Odznaczenie parametru powoduje wyłączenie konieczności podania danych kontrahenta podczas edycji rachunku. W przypadku nie wpisania danych kontrahenta z wydruku usuwana jest sekcja "Dane nabywcy". Funkcjonalność umożliwia wystawianie rachunków bez imiennych.
  • Poprawiono wydruki rachunków oraz zapis wydruku do PDF.

Zmiany w późniejszej wersji 1.30.2010 z dnia 29. września 2010

Umożliwiono usunięcie z wydruku sekcji dotyczącej podpisów osób wystawiającej i odbierającej rachunek oraz poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.28.2010 z dnia 24. sierpnia 2010

Umożliwiono szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono także możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności. Więcej informacji...