Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2010 » Wersja 1.27.2010

Rachunek - zmiany w wersji 1.27.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. sierpnia 2010)

  • Umożliwiono odznaczanie rachunków, które zostały już rozliczone (za które użytkownik otrzymał należność). Na pasku przycisków w oknie "Rejestr rachunków" dodano przycisk "Rozlicz". Opcja ta widoczna jest również w menu lokalnym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy oraz w menu głównym "Dane". Rozliczenie umożliwia zdefiniowanie niezależnych od rachunku parametrów: "Rachunek rozliczony", "Data rozliczenia", "Forma rozliczenia" oraz "Numer rozliczenia" (numer dokumentu KP lub KW, numer przelewu).
  • Wprowadzono możliwość umieszczenia na wydruku w danych sprzedawcy: telefonu, faksu, adresu e-mail i adresu strony www. Aby dane były umieszczone na wydruku należy wypełnić odpowiednie pola w konfiguracji. W konfiguracji w sekcji "Dane firmy" dodano pola: "Numer telefonu", "Numer faksu", "Adres e-mail", "Adres strony www".
  • Umożliwiono wybór ilości miejsc po przecinku dla jednostek miar (JM) na rachunku. Wyboru ilości miejsc po przecinku należy dokonać w Konfiguracji. W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Ilość miejsc po przecinku w JM". Jednostka miary może być reprezentowana maksymalnie do czterech miejsc po przecinku.
  • Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowej numeracji rachunków (numery zamówień, numery zleceń, itd. itp.). Aby dodatkowy numer rachunku był widoczny na oknie edycji rachunku oraz na wydruku należy wypełnić parametr "Ozn. dodatkowego numeru "Dotyczy..."" w Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika". Należy zwrócić uwagę na wpisanie rzeczownika w odpowiedniej formie: Dotyczy "zamówienia", Dotyczy "zlecenia" itd. itp. Numery nie są nadawane automatycznie lecz przez użytkownika i mogą zawierać dowolny ciąg znaków.
  • W tabeli danych na oknie "Rejestr rachunków" wprowadzono nowe kolumny: "Dodatkowy numer rachunku", "Rachunek rozliczony", "Data rozliczenia", "Forma rozliczenia", "Numer dokumentu potwierdzającego rozliczenie".
  • Umożliwiono wydruk rachunku w języku angielskim. W Konfiguracji w sekcji "Styl druku rachunku" dodano parametr "Język na wydruku". Na język angielski tłumaczone są stałe elementy rachunku oraz domyślne formy płatności i jednostki miar.
  • Paramatr konfiguracji "Rodzaj numeracji dokumentów" przeniesiono z sekcji "Dane firmy" do sekcji "Preferencje użytkownika".
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 1.28.2010 z dnia 24. sierpnia 2010

Umożliwiono szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Wprowadzono także możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.26.2010 z dnia 15. lipca 2010

Umożliwiono wystawianie w programie rachunków w walucie obcej oraz wprowadzono możliwość sprawdzania aktualnych kursów walut z NBP. Ponadto poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do PDF oraz usprawniono mechanizm tworzenia kopii danych w celach bezpieczeństwa. Więcej informacji...