Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2010 » Wersja 1.23.2010

Rachunek - zmiany w wersji 1.23.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. maja 2010)

  • W konfiguracji zmieniono nazwę sekcji "Towary i usługi" na "Preferencje użytkownika".
  • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy kontrahentów podczas dodawania nowego rachunku w celu określenia kontrahenta dla którego ma być wystawiony rachunek. Aby lista kontrahentów była automatycznie otwierana przed dodaniem rachunku należy włączyć parametr "Przed dodaniem rachunku automatycznie pokaż okno wyboru kontrahenta" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
  • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy towarów i usług podczas dodawania nowej pozycji do rachunku. Aby lista towarów i usług była automatycznie otwierana przed dodaniem nowej pozycji należy włączyć parametr "Podczas dodawania nowych pozycji automatycznie otwieraj listę towarów i usług" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
  • Umożliwiono zmianę nazwy wystawcy dokumentu na wydruku na dowolną nazwę zdefiowaną przez Użytkownika (np. na "Wynajmujący"). W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa odbiorcy dok. na wydruku" (domyślnie "Sprzedawca"). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku w danych wystawcy dokumentu.
  • Umożliwiono zmianę nazwy odbiorcy dokumentu na wydruku na dowolną nazwę zdefiowaną przez Użytkownika (np. na "Najemca"). W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa odbiorcy dok. na wydruku" (domyślnie "Sprzedawca"). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku w danych odbiorcy dokumentu.
  • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Rachunek dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 1.24.2010 z dnia 4. czerwca 2010

Umożliwiono drukowanie tylko miesiąca sprzedaży zamiast pełnej daty. Jest to udogodnienie dla firm usługowych wystawiających rachunki za usługi świadczone miesięcznie. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.22.2010 z dnia 13. kwietnia 2010

Umożliwiono umieszczenie na rachunkach nazwy banku przy numerze konta. Więcej informacji...