Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2010 » Wersja 1.23.2010

Rachunek - zmiany w wersji 1.23.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. maja 2010)

  • W konfiguracji zmieniono nazwę sekcji "Towary i usługi" na "Preferencje użytkownika".
  • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy kontrahentów podczas dodawania nowego rachunku w celu określenia kontrahenta dla którego ma być wystawiony rachunek. Aby lista kontrahentów była automatycznie otwierana przed dodaniem rachunku należy włączyć parametr "Przed dodaniem rachunku automatycznie pokaż okno wyboru kontrahenta" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
  • Umożliwiono automatycznie otwieranie listy towarów i usług podczas dodawania nowej pozycji do rachunku. Aby lista towarów i usług była automatycznie otwierana przed dodaniem nowej pozycji należy włączyć parametr "Podczas dodawania nowych pozycji automatycznie otwieraj listę towarów i usług" w konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika".
  • Umożliwiono zmianę nazwy wystawcy dokumentu na wydruku na dowolną nazwę zdefiowaną przez Użytkownika (np. na "Wynajmujący"). W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa odbiorcy dok. na wydruku" (domyślnie "Sprzedawca"). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku w danych wystawcy dokumentu.
  • Umożliwiono zmianę nazwy odbiorcy dokumentu na wydruku na dowolną nazwę zdefiowaną przez Użytkownika (np. na "Najemca"). W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa odbiorcy dok. na wydruku" (domyślnie "Sprzedawca"). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku w danych odbiorcy dokumentu.
  • Umożliwiono aktualizowanie programu z poziomu aplikacji. W menu głównym "Pomoc" dodano opcję "Aktualizuj program". Wybranie opcji powoduje sprawdzenie przez Internet dostępności nowej wersji i w zależności od reakcji Użytkownika umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy - Rachunek dodano skrót do programu aktualizującego aplikację. Uruchomienie programu wskazywanego przez skrót umożliwia zaktualizowanie programu do aktualnej wersji.
  • Usprawniono aktualizacje programów przez Internet.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.