Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2010 » Wersja 1.21.2010

Rachunek - zmiany w wersji 1.21.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. kwietnia 2010)

  • Umożliwiono zmianę nazwy dokumentu na wydruku. W konfiguracji w sekcji "Styl wydruku rachunku" dodano pole "Nazwa dokumentu na wydruku" (domyślnie Rachunek). Nazwa wpisana w tym polu umieszczana jest na wydruku. Funkcjonalność ma na celu umożliwienie wykorzystania programu do wydruku dokumentów innych niż Rachunki, np. Dowody Dostawy, Dowody Wewnętrzne, Wydanie na zewnątrz, itp.
  • Umożliwiono szybkie wyszukiwanie danych poprzez możliwość bezpośredniego wpisywania szukanego ciągu w oknach programu. Wyszukiwanie odbywa się według danych z kolumny dla której ustawiono sortowanie. Przy wpisywaniu kursor danych ustawia się automatycznie na pierwszym wpisie pasującym do wpisywanego ciągu.
  • Wprowadzono znacznik aktywności filtrów. Jeśli jakikolwiek filtr został włączony dla danego okna to w dolnej części okna pojawia się informacja o aktywności filtru wraz z przyciskiem umożliwiającym szybkie wyłączenie wszystkich filtrów.
  • Poprawiono dodawanie kategorii kontrahentów oraz kategorii towarów i usług. Obecnie po dodaniu nowego elementu do drzewa kursor automatycznie ustawia się na nowo dodawanym elemencie.
  • Usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wytnij-Wklej. Opcja umożliwia szybkie dublowanie zaznaczonych dokumentów, kontrahentów oraz towarów i usług. W celu zdublowania wpisu należy ustawić się na danym wpisie, wcisnąć CTRL + C (Edycja - Kopiuj) lub CTRL + X (Edycja - Wytnij), a następnie wcisnąć CTRL + V (Edycja - Wklej).