Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 20 » Zmiany w wersji 1.19.2010

Rachunek - zmiany w wersji 1.19.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-02-10)

  • Na wydruku rachunku pod zestawieniem pozycji dokumentu dodano podsumowanie kolumny "Wartość [zł]" oznaczoną jako "Razem [zł]:".
  • Umożliwiono wydruk rejestru rachunków. Na oknie "Rejestr rachunków" dodano opcję menu lokalnego "Drukuj rejestr rachunków (CTRL + R)". Wydruk zawiera te same kolumny co widok rejestru rachunków.
  • Umożliwiono eksport oraz import bazy danych z poziomu programu. Opcja służy do przenoszenia danych pomiędzy komputerami.
  • W menu głównym Dane dodano opcję "Eksport danych (CTRL + E)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie ma zostać zapisana baza danych (np. nośnik PenDrive). Baza danych archiwizowana jest w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych).
  • W menu głównym Dane dodano opcję "Import danych (CTRL + I)". Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizację gdzie znajduje się plik z wyeksportowaną wcześniej bazą danych w formacie *.ZBD (Zarchiwizowana Baza Danych). Uwaga: W wyniku importu nadpisywana jest istniejąca baza danych. Dane po imporcie mają więc dokładnie tę samą zawartość co w momencie eksportu. Nie następuje więc synchronizacja danych.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.