Strona główna » Program do gospodarki magazynowej

Program do gospodarki magazynowej

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Program do gospodarki magazynowej

Sprzedaż i Magazyn to nowoczesny program do fakturowania z obsługą gospodarki magazynowej pod Windows. Umożliwia błyskawiczne i wygodne wystawianie i korygowanie dowolnych dokumentów handlowych i magazynowych kontrolując przy tym stany ilościowe towarów. Intuicyjna obsługa sprawia, że praca z programem jest prosta, szybka i przyjemna. Ponadto aplikacja umożliwia przechowywanie danych teleadresowych kontrahentów, cenników towarów i usług, pilnowanie stanów magazynowo-ilościowych, tworzenie gotowych kompletów z innych towarów, tworzenie indywidualnych cenników dla różnych odbiorców oraz umożliwia generowanie jednolitych plików kontrolnych JPK zarówno na potrzeby raportowania jak i kontroli skarbowych. Dzięki współpracy z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych świetnie nadaje się do sklepów i hurtowni. Opcja zestawień pozwala na dokładne analizy sprzedaży i określanie potrzeb.

Co to jest gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów w odpowiednich magazynach, w których oprócz gromadzenia towarów wykonywane są również inne zadania, jak np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie. Jest to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne. Racjonalne przechowywanie towarów powinno zapewnić uzyskanie najkorzystniejszych wyników przy określonych w danym czasie warunkach i ograniczeniach. W tym celu opracowuje się program magazynowania, jak również projektuje się rozmieszczenie magazynów w sieci dystrybucji i rozplanowanie poszczególnych obiektów. Należy przy tym uwzględnić m.in.: rodzaj przechowywanych towarów, ich właściwości fizyczno-chemiczne, ilość towarów do przechowywania, długość okresu składowania, okres przydatności do wykorzystania materiału, cel magazynowania i wynikające z tego konieczne czynności magazynowe lub funkcje w obrocie towarowym, przestrzeganie zasad i warunków przechowywania, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne magazynowania, stan i wielkość posiadanego lub przewidywanego zaplecza magazynowego, odległość magazynu od dostawców i odbiorców , forma własności magazynu (własny, wynajmowany) Podstawowym kryterium oceny efektywności gospodarki magazynowej są jednostkowe koszty magazynowania (efektywność), na których wysokość wpływają: wykorzystanie powierzchni (pojemności) składowej i urządzeń magazynowych oraz czynności magazynowe (rozładunek, załadunek, rozpakowywanie, paczkowanie).

Gospodarkę magazynową można prowadzić z wykorzystaniem aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn. Można go pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do gospodarki magazynowej.