Strona główna » Program do ewidencji czasu pracy

Program do ewidencji czasu pracy

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Program do ewidencji czasu pracy

Kadry i płace to nowoczesny program kadrowo-płacowy umożliwiający wyliczanie wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie czasu pracy. Przeznaczony jest zarówno dla podmiotów mających jak i nie mających osobowości prawnej. Oprócz możliwości wyliczania list płac i ewidencjonowania czasu pracy pozwala na prowadzenie kartoteki kadrowej, wysyłanie danych do ZUS oraz rozliczanie i wysyłanie e-Deklaracji. Dzięki możliwości rozliczania wielu firm może znaleźć zastosowanie także w biurach rachunkowych zajmujących się kadrami i płacami. Intuicyjna obsługa sprawia, że prowadzenie kadr jest łatwe, przyjemne i nie nastręcza trudności. Ponadto aplikacja umożliwia generowanie szeregu dokumentów kadrowych takich jak listy płac, listy obecności, skierowania na badania lekarskie, zaświadczenia, itd.

Czym jest ewidencja czasu pracy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Jej celem jest rzetelne ustalenie wynagrodzenia oraz innych świadczeń w oparciu o liczbę przepracowanych w miesiącu godzin. Prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy musi zawierać informacje o:

- liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej
- liczbie godzin nadliczbowych, liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia
- dniach wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia
- ustawowych zwolnień od pracy, ze wskazaniem podstawy prawnej ich udzielenia i oznaczeniem wymiaru
- innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, ze wskazaniem ich rodzaju i wymiaru
- nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, z oznaczeniem ich wymiaru
- czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego

Program Kadry i płace wśród wielu funkcjonalności pozwala także prowadzić ewidencję czasu pracy. Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do ewidencji czasu pracy.