Strona główna » Program do delegacji

Program do delegacji

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Program do delegacji

Kadry i płace to nowoczesny program kadrowo-płacowy umożliwiający wyliczanie wynagrodzeń, ewidencjonowanie czasu pracy oraz rozliczanie delegacji służbowych. Przeznaczony jest zarówno dla podmiotów mających jak i nie mających osobowości prawnej. Oprócz możliwości wyliczania list płac i rozliczania delegacji służbowych umożliwia także ewidencjonowania czasu pracy, pozwala na prowadzenie kartoteki kadrowej, wysyłanie danych do ZUS oraz rozliczanie i wysyłanie e-Deklaracji. Dzięki możliwości rozliczania wielu firm może znaleźć zastosowanie także w biurach rachunkowych zajmujących się kadrami i płacami. Intuicyjna obsługa sprawia, że prowadzenie kadr jest łatwe, przyjemne i nie nastręcza trudności. Ponadto aplikacja umożliwia generowanie szeregu dokumentów kadrowych takich jak listy płac, listy obecności, skierowania na badania lekarskie, zaświadczenia, itd.

Delegacje krajowe

W kwestii krajowej podróży służbowej ważne aspekty to: diety, nocleg, koszty transportu, należności za inne wydatki, zaliczka na przewidywane koszty podróży służbowej, zwrot kosztów z tytułu podróży stanowiąca przychód ze stosunku pracy, koszty podatkowe dla pracodawców. Dieta jest kwotą, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży, należną pracownikowi odbywającemu z polecenia pracodawcy podróż służbową. Obecnie wysokość pełnej diety krajowej wynosi 36 zł. Nalicza się ją za czas trwania podróży, począwszy od rozpoczęcia, czyli wyjazdu do zakończenia, czyli powrotu z podróży służbowej. Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
- od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety krajowej
- ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
- do 8 godzin – przysługuje połowa diety krajowej
- ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Co ważne obowiązujące rozporządzenie uwzględnia możliwość pomniejszenia diety, jeśli pracownik będzie miał zapewnione częściowe wyżywienie, i tak:
- śniadanie – pracodawca obniża dietę o 25%
- obiad – pracodawca obniża dietę o 50%
- kolacja – pracodawca obniża dietę o 25%

Ważne są jeszcze nocleg w delegacji krajowej, koszty transportu, należności za inne wydatki, zaliczkę na przewidywane koszty podróży służbowe, zwrot kosztów z tytułu tej podróży stanowi przychód ze stosunku pracy, koszty podatkowe dla pracodawców.

Delegacje zagraniczne

W kwestii zagranicznej podróży służbowej ważne aspekty to: diety, nocleg, dojazdy, należności za inne wydatki. Zaliczki dla pracowników odbywających delegacje zagraniczne wypłacane są najczęściej w walucie docelowego kraju podróży. Za zgodą pracownika jej równowartość może być wypłacona również w walucie polskiej. Delegowany pracownik otrzymuje zwrot kosztów, ale kwoty te objęte są limitami podatkowym i normami zgodnie z obowiązującym prawem. Kwoty, jakie otrzyma pracownik, różnią się w zależności od kraju, do którego zostanie oddelegowany. Pracownik musi wykazać faktury i rachunki, z których będzie rozliczony. Pracownikowi w zagranicznej podróży przysługuje dieta żywieniowa niezależnie od tego, jak długo trwa delegacja. Czas trwania podróży to wyznacznik kwoty, jaką pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionemu. Wysokość diet zagranicznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. Ich wysokość oczywiście różni się w zależności od kraju, w którym odbywa się podróż służbowa:
- 100% diety w przypadku pełnej doby spędzonej w podróży
- 1/3 wartości diety zagranicznej w podróży trwającej mniej niż 8 godzin
- pół diety zagranicznej za czas od 8 do 12 godzin
- przy podróży trwającej ponad 12 godzin, ale niepełną dobę, przysługuje całościowa dieta dzienna

W sytuacji, gdy pracodawca zapewni delegowanemu pełne wyżywienie w zagranicznej podróży służbowej, przysługuje mu 25% diety. Jeżeli szef zagwarantuje jedynie częściowe wyżywienie, również zobligowany jest wypłacić należne środki, ale kwoty obniża się stosunkowo o zapewnione wyżywienie:
- śniadanie – 15% diety
- obiad – 30% diety
- kolacja – 30% diety

Program Kadry i płace wśród wielu funkcjonalności pozwala także rozliczać delegacje. Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do rozliczania delegacji.