Strona główna » PKPiR

PKPiR

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
PKPiR

Księga to nowoczesny program księgowy służący do prowadzenia księgowości firmom rozliczającym podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Przeznaczony jest zarówno dla firm będących jak i nie będących podatnikami VAT. Oprócz możliwości prowadzenia księgi i rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych umożliwia kompleksowe rozliczanie podatku od towarów i usług VAT, składki zdrowotnej, umożliwia wysyłanie JPK oraz e-Deklaracji, umożliwia rozliczanie kilometrówki oraz pozwala prowadzić ewidencję wyposażenia. Intuicyjna obsługa sprawia, że prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) jest łatwe, przyjemne i nie nastręcza trudności. Ponadto aplikacja umożliwia tworzenie rozbudowanych raportów w oparciu o dane z programu pozwalające sprawniej prowadzić analizę finansów przedsiębiorstwa.

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Jest to ewidencja księgowa służąca do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Metoda polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po w sposób chronologiczny po dokonaniu transakcji. Księga została przewidziana do celów podatkowych ponieważ na jej podstawie dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania. Księgę zakłada podatnik i musi być prowadzona w formie ściśle ustalonego ustawowego wzoru. Cechą charakterystyczną tej księgowości jest brak kontroli kapitału firmy i zmian w nim zachodzących. Wszelkie operacje gospodarcze są rejestrowane chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nie dotyczy osób, które prowadzą pełną księgowość lub rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Program Księga pozwala prowadzić księgowość firmy rozliczającej się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do księgi przychodów i rozchodów.