Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2021

Mała Księgowość - Lista wersji z 2021 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.353.2021(26. listopada 2021)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych w słowniku urzędów skarbowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.352.2021(20. listopada 2021)
Wprowadzono zmianę polegającą na zsynchronizowaniu pamiętania ustawienia miesiąca lub kwartału pomiędzy oknami oraz zmieniono algorytm podpisywania e-Deklaracji z SHA-1 na SHA-256.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.351.2021(13. listopada 2021)
Zmieniono algorytm podpisywania plików JPK z SHA-1 na SHA-256 oraz umożliwiono wysyłkę JPK oraz e-Deklaracji z użyciem podpisu SimplySign od Certum.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.350.2021(28. października 2021)
Wprowadzono nowy wzór druku UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego) zgodny ze schematem dla wersji 7.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.349.2021(22. października 2021)
Umożliwiono nawigowanie po tabeli danych klawiszami kursora oraz Home i End w przypadku gdy aktywne jest pole filtru tekstowego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 5.348.2021(10. października 2021)
Wprowadzono nowy zestaw ikon dla przycisków oraz przeprowadzono aktualizację bazy kodów pocztowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.347.2021(28. września 2021)
Poprawiono sortowanie danych na zestawieniach. W przypadku zmiany zestawienia lub jego parametrów zapamiętywane są kolumna oraz kierunek sortowania z ostatnio wybranego raportu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.346.2021(18. września 2021)
Umożliwiono przerzucanie kwot pomiędzy polami na oknach dodawania lub edycji dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów oraz w ewidencji przychodów w firmach rozliczających podatek na podstawie ryczałtu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.345.2021(10. września 2021)
We wszystkich widokach danych po prawej stronie pola słowa filtra dodano przycisk z ikoną krzyżyka, którego naciśnięcie powoduje skasowanie wpisanego ciągu znaków.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.344.2021(3. września 2021)
Umożliwiono określenie w słowniku dodatkowych stawek VAT stawek podstawowych oraz umożliwiono generowanie i wysyłkę deklaracji VIU-D.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.343.2021(28. sierpnia 2021)
W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie PKPiR na oknie dodawania lub edycji zdarzenia gospodarczego dodano przycisk umożliwiający przerzucenie kwot pomiędzy polami. Ponadto poprawiono rozmieszczenie i wyrównywanie przycisków na głównym panelu przycisków.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.342.2021(20. sierpnia 2021)
Umożliwiono ewidencjonowanie sprzedaży według mechanizmu VAT OSS (One-Stop-Shop) przeznaczonego dla sprzedawców towarów przez Internet.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.341.2021(15. sierpnia 2021)
Poprawiono renderowanie okienek w przypadku korzystania z programu w systemie z ustawionym niestandardowym rozmiarem czcionek (np. 120DPI).
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.340.2021(6. sierpnia 2021)
Wprowadzono udogodnienie polegające na pokazywaniu okresu, którego dotyczy JPK lub e-Deklaracji wprowadzonych do programu na podstawie zewnętrznego numeru referencyjnego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.339.2021(30. lipca 2021)
Umożliwiono wyłączenie sprawdzania aktualności danych kontrahentów podczas dodawania dokumentów do rejestrów VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.338.2021(17. lipca 2021)
Uaktualniono formularz VAT-8 do wersji 11 oraz dodano na rejestrze VAT zakupy kolumny z informacją, że dokument dotyczy środka trwałego lub importu.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.337.2021(6. lipca 2021)
Wprowadzono mechanizm weryfikacji aktualności danych kontrahenta wybieranych z listy na oknach dodawania lub edycji dokumentów w rejestrach VAT.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.336.2021(30. czerwca 2021)
W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do widoku danych na oknie zaliczek na podatek dochodowy oraz do wydruku zestawienia składników podatku dochodowego dodano informacje o ujemnej podstawie opodatkowania o ile za dany miesiąc taka wychodzi.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.335.2021(18. czerwca 2021)
Umożliwiono wyłączenie ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji wyposażenia.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.334.2021(11. czerwca 2021)
Umożliwiono przypisanie kontrahentom kraju oraz dodano wydruk składników niezbędnych do wyliczenia za dany miesiąc lub kwartał zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie domyślnego GTU.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.333.2021(28. maja 2021)
Usprawniono działanie algorytmu weryfikującego czy dokument o danym numerze został już wcześniej dodany do księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT sprzedaży lub zakupów.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.332.2021(19. maja 2021)
Wprowadzono zmiany poprawiające ergonomiczność.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.331.2021(6. maja 2021)
Umożliwiono wydruk listy dowodów wewnętrznych oraz wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki, a także rozszerzono o ilość dni terminu opisy pól numer 56, 57 i 58. Dodatkowo na wydrukach zestawień oraz wydrukach standardowych dodano informacje o danych firmy oraz usprawniono działanie filtra na oknach w przypadku filtrowania danych po polach dodatkowych.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.330.2021(25. kwietnia 2021)
Wprowadzono poprawki w formularzach JPK_V7M oraz JPK_V7K poprawiające walidację wprowadzanych danych oraz dodatkową weryfikację przed dokonaniem wysyłki.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.329.2021(18. kwietnia 2021)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.328.2021(10. kwietnia 2021)
Rozszerzono możliwości wyboru domyślnych stawek VAT dla ewidencji VAT zakupów.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.327.2021(8. kwietnia 2021)
Poprawiono stabilność funkcjonowania aplikacji w zakresie dodawania dokumentów od strony kosztów oraz ewidencji podatku naliczonego.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.326.2021(2. kwietnia 2021)
Umożliwiono określenie domyślnych stawek VAT dla sprzedaży i zakupów oraz dodanie załącznika PIT/O do formularza PIT-36L.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.325.2021(26. marca 2021)
Wprowadzono poprawki w algorytmie wyliczania formularzy PIT-36 (28) oraz PIT-36L (17).
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.324.2021(17. marca 2021)
W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów umożliwiono wygenerowanie załącznika PIT/O do formularza PIT-36.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.323.2021(9. marca 2021)
W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono wygenerowanie oraz wysyłkę do systemu e-Deklaracje formularza PIT-36L (17) za 2020 rok.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.322.2021(2. marca 2021)
Umożliwiono wygenerowanie oraz wysyłkę PIT-36 oraz dodano do wydruku deklaracji JPK_V7M oraz JPK_V7K informację o numerze referencyjnym.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.321.2021(21. lutego 2021)
Wprowadzono podpowiadanie nazw firm na oknach dodawania lub edycji dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.320.2021(12. lutego 2021)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.319.2021(5. lutego 2021)
Poprawiono działanie formularza edycji JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.318.2021(31. stycznia 2021)
Uaktualniono działanie kalkulatora wyliczającego Mały ZUS za 2021 rok oraz dostosowano program do nowej wersji schematu dla plików JPK_EWP w firmach stosujących ryczałt ewidencjonowany.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.317.2021(22. stycznia 2021)
Dla firm rozliczających podatek na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego wprowadzono obsługę nowej wersji pliku JPK_EWP (2) oraz uzupełniono składki ZUS za 2021 rok.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.316.2021(15. stycznia 2021)
Uaktualniono składki ZUS za styczeń 2021.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.315.2021(13. stycznia 2021)
Firmom rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego umożliwiono wysyłkę formularza PIT-28 w wersji 22 za 2020 rok do systemu e-Deklaracje.
Mała Księgowość - zmiany w wersji 4.314.2021(8. stycznia 2021)
W przypadku firm rozliczających podatek w oparciu o ryczałt ewidencjonowany wprowadzono obsługę nowej 15% stawki podatku ryczałtowego oraz włączono na stałe obsługę stawki 12,5%. Ponadto usunięto obsługę stawki 20% oraz umożliwiono utworzenie i wydrukowanie PIT-28 (23).