Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2019 » Wersja 3.270.2019

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.270.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 3. grudnia 2019)

Uaktualniono deklaracje VAT-7 do wersji 20 w przypadku firm rozliczających podatek od towarów i usług miesięcznie i do wersji 14 w przypadku firm rozliczających się kwartalnie. Zmiany polegały na zmianie opisu pola 19 na "Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy" oraz na dodaniu pola 69 opisanego "Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy". Ponadto nie jest wymagane już podanie w danych podatnika daty urodzenia w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz numeru REGON w przypadku spółki cywilnej lub jawnej.