Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2019 » Wersja 3.269.2019

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.269.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. listopada 2019)

Dodano okno "Inne dokumenty kontrahenta" zawierające uproszczoną listę wszystkich dokumentów wystawionych danemu kontrahentowi. Lista zawiera wyłącznie datę wystawienia, numer dokumentu oraz kwotę dokumentu, a także zakładki w których można wybrać dokumenty: z księgi przychodów i rozchodów (w przypadku firm rozliczających podatek na zasadach ogólnych) lub rejestrów VAT (w przypadku płatników VAT). Listę można wywołać spod prawego przycisku myszy z zaznaczonym kontrahentem z poziomu okna "Kontrahenci" lub z poziomu okien "Księga", "VAT sprzedaż" i "VAT zakupy" z zaznaczonym dokumentem. W przypadku wywołania opcji z poziomu okna innego niż "Kontrahenci" uzyskuje się listę innych dokumentów wystawionych danemu kontrahentowi jak dokument spod, którego opcja została wywołana. W przypadku wywołania opcji z dokumentu bez wskazanego kontrahenta uzyskuje się listę dokumentów bez wskazanego kontrahenta. W przypadku firm rozliczających podatek na podstawie ewidencji przychodów opcja dostępna jest wyłącznie gdy firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług.