Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2019 » Wersja 3.263.2019

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.263.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. września 2019)

  • Umożliwiono przypisanie kontrahentom numeru rachunku bankowego. W widoku danych na oknie "Kontrahenci" dodano kolumnę "Numer konta" jak również pole o analogicznej nazwie na oknie edycyjnym.
  • Umożliwiono sprawdzenie czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście. Pod prawym przyciskiem myszy klikniętym na oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Sprawdź czy konto kontrahenta jest na białej liście". Kliknięcie opcji powoduje sprawdzenie w usłudze sieciowej Ministerstwa Finansów czy podany rachunek bankowy należy do przedsiębiorcy o podanym numerze NIP.
  • Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano przy polu "Numer konta" przycisk umożliwiający sprawdzenie czy kontrahent jest na tzw. białej liście i czy podane konto należy do przedsiębiorcy o wskazanym numerze NIP.