Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Zmiany w wersji 3.256.2019

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.256.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-06-05)

  • W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na oknie dodawania lub edycji zdarzenia gospodarczego w widoku "Księga" wprowadzono skróty klawiszowe:

    Ctrl + K - pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
    Ctrl + O - pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru rodzaju zdarzenia gospodarczego.
    Ctrl + U - pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru uwag.

  • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego na oknie dodawania lub edycji wpisu w widoku "Ryczałt" wprowadzono skrót klawiszowy Ctrl + U pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru uwag.
  • Na oknach dodawania lub edycji dokumentu w widokach "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy" wprowadzono skrót klawiszowy Ctrl + K pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.