Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2019 » Wersja 3.244.2019

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.244.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. stycznia 2019)

  • W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na oknie dodawania lub edycji wpisu do księgi przy polu "Pozostałe wydatki [zł]" dodano przycisk z ikonką pojazdu. Wciśnięcie przycisku otwiera okienko umożliwiające automatyczne wyliczenie 75% wpisanej wartości tytułem kosztów eksploatacji pojazdu.
  • W firmach rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) dodano obsługę formularzy PIT-36 (26) oraz PIT-36L (15) umożliwiające rozliczenie roku 2018.
  • W firmach rozliczających podatek na podstawie ewidencji przychodów (ryczałtu) umożliwiono rozliczenie roczne poszczególnych wspólników spółek formularzem PIT-28 oraz dodano obsługę załącznika PIT-28B. Rozliczenie dostępne jest w Podatki - Rozliczenie roczne - [ rok ] - [ imię i nazwisko wspólnika ] - PIT-28...

Zmiany w późniejszej wersji 3.245.2019 z dnia 1. lutego 2019

Uaktualniono wartości poszczególnych składek ZUS dla 2019 roku oraz umożliwiono firmom rozliczającym podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wybór procenta kosztów eksploatacji pojazdu jakie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.243.2019 z dnia 11. stycznia 2019

Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...