Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2018 » Wersja 3.236.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.236.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. października 2018)

Na oknie Podatki - Składki ZUS... w sekcji "Składka na ubezpieczenie zdrowotne" dodano pole "Kwota odliczenia od podatku [zł]" w której należy podać kwotę zmniejszenia podatku dochodowego za opłaconą składkę zdrowotną. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składek. W przypadku włączonej opcji Konfiguracji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" w zakładce "ZUS" pole to automatycznie jest wypełniane kwotą przysługującego odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.

Zmiany w późniejszej wersji 3.237.2018 z dnia 28. października 2018

Umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji zgodności pliku JPK lub formularza e-Deklaracji ze schematem oraz dodano informacje o stosowanej metodzie amortyzacji na dokumencie OT. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.235.2018 z dnia 12. października 2018

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...