Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2018 » Wersja 3.225.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.225.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. lipca 2018)

  • Umożliwiono ingerencję bezpośrednio w pliki JPK przed dokonaniem wysyłki w celu ewentualnej poprawy lub modyfikacji danych. Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego JPK pod prawym przyciskiem myszy naciśniętym w obszarze tabeli danych dodano opcję "Zmień", która dostępna jest również poprzez podwójne kliknięcie myszką. Powoduje to wywołanie okna edycji w którym można wskazać kolumnę danych i zmodyfikować wartość w tabeli.
  • Zmodyfikowano okno dodawania oraz edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Dodano sekcję "Opcje dodatkowe" do której przeniesiono przełączniki takie jak "Transakcja trójstronna" oraz "Sprzedaż towarów" i "Świadczenie usług", które zastąpiły dotychczasowe pole wyboru.
  • Na oknie dodawania oraz edycji dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży dodano opcję "Nabywca usługi zobowiązany do zapłaty VAT". Należy ją zaznaczyć w przypadku gdy transakcja ma dokumentować czynności wykonywane poza terytorium kraju o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zaznaczenie przełącznika skutkuje wykazaniem transakcji w polach 12 deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz w jednolitym pliku kontrolnym JPK_VAT.

Zmiany w późniejszej wersji 3.226.2018 z dnia 29. lipca 2018

Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.224.2018 z dnia 20. czerwca 2018

Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS. Więcej informacji...