Strona główna » Historia zmian » Mała Księgowość » 3.216.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.216.2018

(Data wydania 2018-04-25)

  • Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów. Dotychczas nie można było wskazać konkretnej daty lecz wyłącznie miesiąc lub kwartał oraz rok. Zamiast pól roku i miesiąca lub kwartału wprowadzono pole wyboru konkretnej daty.
  • Przyśpieszono algorytm nadawania numerów liczb porządkowych oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów w zamkniętych okresach.