Strona główna » Historia zmian » Mała Księgowość » 3.209.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.209.2018

(Data wydania 2018-02-20)

  • Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie rejestr VAT. Okno to zawiera również opcje wyboru pozwalające wybrać inną strukturę do utworzenia z zawsze domyślnie zaznaczonym rejestrem VAT (JPK_VAT).
  • Na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów JPK" umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.