Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2018 » Wersja 3.209.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.209.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. lutego 2018)

  • Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie rejestr VAT. Okno to zawiera również opcje wyboru pozwalające wybrać inną strukturę do utworzenia z zawsze domyślnie zaznaczonym rejestrem VAT (JPK_VAT).
  • Na oknie "Rejestr wysłanych dokumentów JPK" umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.

Zmiany w późniejszej wersji 3.210.2018 z dnia 22. lutego 2018

Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz zmieniono algorytm wyliczania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z kwotami i progami obowiązującymi w 2018 roku. Ponadto umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.208.2018 z dnia 18. lutego 2018

Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących. Więcej informacji...