Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2018 » Wersja 3.200.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.200.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. stycznia 2018)

Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L za 2017 rok. W zależności od ustawień rodzaju płaconego podatku dochodowego w Konfiguracji (ryczałt, progresywny lub liniowy) dostępny jest formularz PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L. Odpowiedni formularz dostępny jest z poziomu głównego paska przycisków Podatki - Rozliczenie roczne - 2017... Aby na liście był widoczny 2017 rok musi istnieć w księdze lub ewidencji przychodów co najmniej jeden wpis z datą ujęcia w 2017 roku.

Zmiany w późniejszej wersji 3.201.2018 z dnia 14. stycznia 2018

W firmach rozliczających ryczałt do formularza PIT-28 dodano możliwość uzupełnienia go o załącznik PIT-28/A oraz wprowadzono nową Klasyfikację Środków Trwałych 2016. Ponadto wprowadzono niewidoczne dla użytkowników zmiany w zakresie wysyłki JPK z użyciem ePUAP. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.199.2018 z dnia 5. stycznia 2018

W firmach ryczałtowych wprowadzono możliwość wygenerowania PIT-28 za 2017 rok oraz dodano w Konfiguracji pole służące do zdefiniowania Indywidualnego numeru rachunku składkowego. Ponadto zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS, umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Więcej informacji...