Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 7 » Zmiany w wersji 3.199.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.199.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-01-05)

  • Dla firm rozliczających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego wprowadzono możliwość wygenerowania formularza PIT-28 za 2017 rok.
  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano pole "Indywidualny numer rachunku składkowego".
  • Zmieniono wzór druku polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej dla składek ZUS na oknie Podatki - Składki ZUS - Drukuj - Drukuj polecenie przelewu lub wpłaty gotówkowej... Dotychczasowe trzy druki zastąpiono jednym zawierającym indywidualny numer rachunku składkowego i zbiorczą kwotę ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy i zdrowotnego.
  • Umożliwiono import kontrahentów z innych aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. Opcja pozwala na import plików ZBD uzyskiwanych w wyniku eksportu baz danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy. W celu zaimportowania kontrahentów należy użyć opcji Kontrahenci - Dane - Pobierz zewnętrzne dane... i wskazać plik z bazą danych programu (Faktura VAT, Sprzedaż i Magazyn, Rachunek, Księga, Ryczałt, Mała Księgowość lub Kreator Pism i Terminarz Kontaktowy).
  • Wprowadzono nowe oznaczenia opcji do generowania jednolitych plików kontrolnych JPK. Obecnie przy opcjach menu podano w nawiasie typ pliku JPK jaki będzie wygenerowany po kliknięciu opcji (JPK_VAT, JPK_KPIR, JPK_EWP).