Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.197.2018

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.197.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-12-20)

W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego na oknie wyliczania podatku ryczałtowego (Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... lub Zmień...) dodano pola "Pomniejszenie podstawy opodatkowania za poprzedni miesiąc (kwartał) [zł]" oraz "Kwota obniżenia podstawy opodatkowania w kolejnym miesiącu (kwartale) [zł]" zawierające informacje o ujemnej podstawie opodatkowania, jeśli taka wystąpiła, w poprzednim oraz aktualnym miesiącu w wyniku nadwyżki zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne nad przychodem.