Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.191.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.191.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. września 2017)

Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.