Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.188.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.188.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. sierpnia 2017)

Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów z aplikacji Rachunek, Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Dotychczas w przypadku przenoszenia dokumentów zawierających pozycje nie wybrane z okna "Towary i usługi" księgowały się one zawsze jako "Sprzedaż towarów i usług", "Pozostałe wydatki" (w przypadku faktur zakupowych z programu Sprzedaż i Magazyn) lub bez określonej stawki podatku ryczałtowego. Powodowało to konieczność ręcznego poprawiania wpisów. Obecnie pozycje nie wybrane z listy dla których nie określono księgowania w "Towarach i usługach" w zakładce "Księgowanie" księgowane są zgodnie z ustawieniami parametrów Konfiguracji "Domyślna kolumna dla przychodów", "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla przychodów" (oraz "Domyślna kolumna dla rozchodów" i "Domyślne zdarzenie gospodarcze dla rozchodów" w przypadku faktur zakupowych z programu Sprzedaż i Magazyn) lub "Domyślna stawka ryczałtu" z zakładek "Księga i podatek dochodowy" lub "Ryczałt i podatek od przychodów".