Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.181.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.181.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. czerwca 2017)

  • Umożliwiono amortyzowanie środków trwałych metodą degresywną oraz uproszczono wprowadzanie do ewidencji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. Na oknie dodawania lub edycji środka trwałego dodano pole "Metoda amortyzacji" umożliwiające wybór metody amortyzacji: liniową, degresywną, jednorazową. W przypadku wyboru metody degresywnej aktywne staje się opcjonalne pole "Współczynnik podwyższający".
  • W kolumnie tabeli okna "Ewidencja środków trwałych" dodano kolumny "Metoda" oraz "Współczynnik podwyższający". Kolumna metoda zawiera informacje o metodzie amortyzacji danego środka trwałego natomiast kolumna "Współczynnik podwyższający" zawiera informację o wartości tegoż współczynnika w przypadku środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną.
  • Umożliwiono opcjonalne podpowiadanie aktualnych dat podczas dodawania nowych dokumentów do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Podczas dodawania wpisów podpowiadaj aktualne daty dokumentów". Włączenie opcji powoduje, że domyślnie podpowiadane będą aktualne daty. W przeciwnym wypadku podpowiada jest data pierwszego dnia miesiąca do którego dodawany jest dokument.