Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2017 » Wersja 3.179.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.179.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. czerwca 2017)

  • Wprowadzono mechanizm wykrywania zmian w ewidencjach VAT. Uaktywnia się on w przypadku próby edycji deklaracji VAT za miesiące w których dokonano zmian w rejestrach VAT od czasu ostatnich zmian w formularzach deklaracji. Mechanizm ma na celu zapobieżenia sytuacjom w których w wyniku naniesionych zmian mogłaby powstać niespójność pomiędzy rejestrami VAT, a deklaracjami podatkowymi.
  • W firmach ryczałtowych w Konfiguracji w zakładce "Ryczałt i podatek od przychodów" dodano opcję "Wyliczając podatek ryczałtowy uwzględniaj przeniesienia podatku z poprzednich okresów". Wyłączenie przełącznika powoduje nie przenoszenie nadwyżek podatku na kolejne okresy rozliczeniowe.
  • Dodano nowe predefiniowane rejestry VAT sprzedaży, aby zachować spójność z aplikacjami Faktura VAT oraz Sprzedaż i Magazyn. Dodano następujące nowe rodzaje rejestrów VAT: Faktury wewnętrzne, Faktury odwrotne obciążenie korekty, Faktury odwrotne obciążenie walutowe, Faktury odwrotne obciążenie walutowe korekty, Faktury uproszczone, Korekty dostaw wewnątrzwspólnotowych, Korekty paragonów, Faktury zaliczkowe walutowe, Faktury końcowe walutowe, Faktury zaliczkowe korekty, Faktury zaliczkowe walutowe korekty, Faktury procedura marża korekty.
  • Dodano nowe predefiniowane rejestry VAT zakupów, aby zachować spójność z aplikacją Sprzedaż i Magazyn. Dodano następujące nowe rodzaje rejestrów VAT: Rachunki, Faktury VAT-RR, Rachunki korekty, Nabycia wewnątrzwspólnotowe korekty