Strona główna » Historia zmian » Mała Księgowość » 3.177.2017

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.177.2017

(Data wydania 2017-05-12)

W firmach rozliczających podatek na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwiono sporządzanie wydruków księgi według starego wzoru sprzed kwietnia 2016 roku. W Konfiguracji w zakładce "Księga" dodano przełącznik "Użyj starego wzoru księgi przychodów i rozchodów sprzed kwietnia 2016". Włączenie przełącznika powoduje generowanie wydruków według wzorca sprzed zmian.