Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2016 » Wersja 3.160.2016

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.160.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. listopada 2016)

  • W Konfiguracji w zakładce "Archiwizacja" dodano przycisk "Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej". Po wciśnięciu przycisku otwarta zostaje lista zawierająca wszystkie automatycznie zachowane kopie danych. Menadżer umożliwia przywrócenie danych z kopii poprzez użycie przycisku "Przywróć" lub podwójne kliknięcie danego wpisu oraz usunięcie wybranych kopii. W przypadku wybrania opcji przywracania danych sporządzana jest również kopia aktualnej bazy.
  • W przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych lub na komputerze z niewłaściwie funkcjonującymi sterownikami bazy danych na oknie z komunikatem o błędzie pojawiły się przycisku "Importuj" oraz "Archiwum". Pierwszy umożliwia wczytanie bazy z posiadanej kopii zewnętrznej drugi natomiast otwiera opisany wyżej Menadżer przywracania danych z kopii zapasowej.

Zmiany w późniejszej wersji 3.161.2017 z dnia 2. grudnia 2016

Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.159.2016 z dnia 7. listopada 2016

Dodano słownik urzędów skarbowych w Polsce oraz umożliwiono wskazanie w Konfiguracji urzędów skarbowych z listy. Ponadto zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie niewykorzystywanych plików dzięki czemu proces aktualizacji przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar. Więcej informacji...