Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2016 » Wersja 3.159.2016

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.159.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. listopada 2016)

  • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
  • W Konfiguracji w zakładkach "Księga i podatek od dochodowy", "Ryczałt i podatek od przychodów" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
  • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.