Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 12 » Zmiany w wersji 3.157.2016

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.157.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-09-30)

  • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
  • Wprowadzono mechanizm skracania nazwy firmy widniejącej w belce tytułowej aplikacji w przypadku gdy nazwa ta jest na tyle długa, że uniemożliwia odczytanie miesiąca lub kwartału aktualnego widoku.