Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2016 » Wersja 3.157.2016

Mała Księgowość - zmiany w wersji 3.157.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. września 2016)

  • Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.
  • Wprowadzono mechanizm skracania nazwy firmy widniejącej w belce tytułowej aplikacji w przypadku gdy nazwa ta jest na tyle długa, że uniemożliwia odczytanie miesiąca lub kwartału aktualnego widoku.

Zmiany w późniejszej wersji 3.158.2016 z dnia 14. października 2016

Usprawniono działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła oraz zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.156.2016 z dnia 19. września 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...