Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2014 » Wersja 2.92.2014

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.92.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. września 2014)

  • W Konfiguracji dodano zakładkę "Właściciele" umożliwiającą wprowadzenie do programu poszczególnych właścicieli/wspólników firmy wraz z określeniem procentowej liczby posiadanych udziałów w firmie. W przypadku gdy zdefiniowano co najmniej dwóch właścicieli to w oknach "Podatek dochodowy" oraz "Składki ZUS" pojawia się przycisk "Właściciele", który umożliwia przełączanie okna pomiędzy poszczególnymi właścicielami. Wysokość podatku dochodowego liczona jest proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez poszczególnych właścicieli.
  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS". Włączenie opcji powoduje automatyczne odliczanie od wyliczanej zaliczki na podatek dochodowy lub podatek ryczałtowy minimalnej obowiązującej części składki zdrowotnej. Gdy opcja jest wyłączona program odlicza część składki w oparciu o wartości wprowadzone w opłaconych składkach ZUS w Podatki - Składki ZUS... W związku z powyższym gdy ww. parametr jest wyłączony prawidłowe wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy wymaga zawsze uzupełnienia opłaconych składek ZUS.
  • Na oknie edycji zaliczki na podatek dochodowy lub podatek ryczałtowy (Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Podatki - Podatek dochodowy - Zmień...) dodano pola "Suma przychodów od początku roku", "Suma kosztów uzyskania przychodu od początku roku", "Suma zapłaconych zaliczek w poprzednich miesiącach/kwartałach", "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych" oraz "Przychód w wybranym miesiącu/kwartale", "Suma zapłaconych składek ZUS" "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych". Program umożliwia dynamiczną zmianę powyższych wartości co skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polu "Podstawa opodatkowania" oraz "Kwota zaliczki" lub "Kwota ryczałtu".
  • Widok okna zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy rozszerzono o kolumny "Suma przychodów", "Suma kosztów", "Dochód" oraz "Suma odliczeń" oraz "Przychód", "Składki ZUS" oraz "Odliczenie zdrowotnej".

Zmiany w późniejszej wersji 2.93.2014 z dnia 3. października 2014

Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.91.2014 z dnia 16. września 2014

Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych. Więcej informacji...