Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2013 » Wersja 2.72.2013

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.72.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. października 2013)

  • W "Słowniki" dodano nowy słownik "Klasyfikacja środków trwałych". Słownik zawiera aktualną klasyfikację środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi.
  • Uaktualniono deklarację VAT-UE do wersji 3.
  • Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK.
  • Na oknie edycji środka trwałego przy polu "KST" dodano przycisk wywołujący słownik zawierający klasyfikację środków trwałych. Wybranie środka trwałego ze słownika powoduje przepisanie kodu środka trwałego oraz stawki amortyzacyjnej.
  • Wprowadzono możliwość wydrukowania tylko jednej strony wydruku. Na oknach "Podgląd wydruku" wprowadzono przycisk "Drukuj stronę". Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie do drukarki tylko aktualnie ustawionej strony na podglądzie wydruku.
  • W widokach tabel umożliwiono szybkie wywołanie opcji "Podsumowanie wartości" poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu okna aplikacji ikony kalkulatora.

Zmiany w późniejszej wersji 2.73.2013 z dnia 14. listopada 2013

Wprowadzono skrót klawiszowy CTRL + Z dla opcji zamknięcia i otwarcia miesiąca oraz umożliwiono generowanie wydruków do plików PDF nawet gdy w systemie nie zainstalowano żadnej drukarki. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.71.2013 z dnia 19. września 2013

W celu przyśpieszenia pracy z programem wprowadzono automatyczne pobieranie pełnych danych kontrahentów z internetowej bazy danych. Ponadto przeorganizowano Konfigurację programu poprzez dodanie nowych zakładek. Więcej informacji...