Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2013 » Wersja 2.69.2013

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.69.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. sierpnia 2013)

  • Wprowadzono podpowiadanie domyślnych nazw plików podczas zapisu wydruków do PDF.
  • W Konfiguracji w zakładce "Preferencje użytkownika" dodano parametr "Uwzględniaj kwotę wolną od podatku". Wyłączenie parametru powoduje nie uwzględnianie przy wyliczaniu podatku dochodowego kwoty wolnej.
  • Na oknie edycji środka trwałego dodano pole "Numer dokumentu OT".
  • Umożliwiono wydruk dokumentu OT dla środka trwałego. Opcja dostępna jest pod przyciskiem "Drukuj" na oknie Składniki majątku - Środki trwałe.

Zmiany w późniejszej wersji 2.70.2013 z dnia 6. września 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.68.2013 z dnia 5. sierpnia 2013

Wprowadzono automatyczne pobieranie dokumentów PW i RW podczas synchronizacji z programem Sprzedaż i Magazyn oraz zmieniono sposób generowania zbiorczego podsumowania księgi za dany rok w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Ponadto zmieniono sposób oznaczania rozliczonych wpisów. Więcej informacji...