Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2012 » Wersja 2.45.2012

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.45.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. maja 2012)

  • Przeorganizowano górny pasek przycisków. Dodano nowe przyciski: "Rejestry VAT", "Składniki majątku", "Dokumenty". Dotychczasowe przyciski "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy" weszły w skład przycisku "Rejestry VAT" natomiast "Wyposażenie" oraz "Środki trwałe" weszły w skład przycisku "Składniki majątku". W skład przycisku "Dokumenty" weszły dwie nowe funkcjonalności opisane niżej, tj. "Dowody wewnętrzne" oraz "Noty korygujące".
  • Wprowadzono możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych. Na górnym pasku dodano opcję Dokumenty - Dowody wewnętrzne...
  • W Słowniki - Towary, wydatki, opłaty... dodano słownik dla dowodów wewnętrznych.
  • Wprowadzono możliwość wystawiania not korygujących. Na górnym pasku dodano opcję Dokumenty - Noty korygujące...