Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2015 » Wersja 2.123.2015

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.123.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. października 2015)

  • W Konfiguracji w zakładce "Księga i podatek dochodowy" dodano opcję "W każdym miesiącu podsumowanie księgi od początku roku" (domyślnie włączoną). Wyłączenie opcji powoduje wyświetlanie podsumowania miesięcznego w widoku i na wydrukach, a nie od początku roku.
  • Na oknie tabeli i na wydruku rejestru VAT sprzedaży dodano kolumnę "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
  • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "WDT" (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
  • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT sprzedaży dodano pole "Transakcja trójstronna".
  • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole (przełącznik) "WNT" (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Dodanie dokumentu z włączoną opcją WNT powoduje zaksięgowanie dokumentu również w rejestrze VAT sprzedaży w celu naliczenia podatku VAT.
  • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do rejestru VAT zakupów dodano pole "Transakcja trójstronna".
  • Wprowadzono deklaracje VAT-UE jako integralną część programu dzięki czemu deklaracja VAT-UE jest automatycznie wypełniana na podstawie danych z programu.